Dansk/Dänisch

Dansk version af R. von DomarusKarl May

fra Claus Roxin

Den 30. marts 1912 dør Karl May i Radebeul ved Dresden i „Villa Shatterhand“. Igennem de sidste 100 år er Karl May en af de forfattere, som er blevet mest læst. Mange skikkelser ud er af hans fantasi – Winnetou og Old Shatterhand, Kara Ben Nemsi og Hadschi Halef Omar – har opnået en sådan popularitet, at de fleste tysksprogede læsere er fortrolig med ham siden deres ungdom.

Karl May som Old Shatterhand


Hans omfattende livsværk er vundet gennem et usædvanligt hårdt og oprørt liv. Karl May blev født den 25. februar 1842 som det femte af fjorten børn af en væver i Ernstthal (i dag Hohenstein Ernstthal) i yderste fattigdom. Han blev folkeskolelærer, men mistede som nittenårig sin stilling på grund af en ubetydelig fejl. P.g.a. nød, trods og sjælelig forvirring kommer han ind på en skråplan. Med bedrageri skaffede han sig en befristelse. På grund af dette får han 8 års fængsel.

Efter sin løsladelse (1874) blev Karl May forfatter. Først skrev han frem for alt hjemlige noveller og anonyme knaldromaner. Gennembruddet lykkedes ham med sine „Rejsefortællinger“, disse blev fra 1892 udgivet i bogform. Karl May beskrev i sine bøger i jegfortallerform om hovedpersonens eventyrlige oplevelser i eksotiske lande, frem for alt i det vilde vesten, Nordamerika og i Orienten. Det lykkes for ham at gøre disse fiktive rapporter så suggestiv, at de også i dag virker på læserne. Han skriver med stor farvepragt, geografisk baggrund og kyndig viden om befolkningen, fx „Winnetou“, „Old Surehand“ „I gennem ørkenen“ osv., men den litterære værdi bliver stadig væk forskellig vurderet. Sine humane tendenser i bøgerne og indsats for undertrykte folkeslag, fx indianer og kurdere, sikrer Karl May („Shakespeare af drengene“ (Ernst Bloch)) altid aktuel interesse og sympati af talløse læsere.

Efter århundredskiftet kom Karl May i centrum af talrige processer og pressefejder. På grund af opdagelse af hans kriminelle ungdomssynder, offentliggørelser af hans knaldromaner uden tilladelse og angrebet af den litterære kritik, blev han indviklet i en uophørlig kamp om ære, ophavsret og kunstnerisk anerkendelse. Det var årsagen til at hans helbred blev svækket. Trods alt fremkom, på denne tid et betydelige senværkker, hvilkes nu ikke mere var en eventyr fortællinger, disse bøger udviklede Karl May en billedtydelig vision og utopien for fredensideen og den overkonfessionelle kristendom ( “ Og frede af jorden“, „I riget af sølv loven“, „Ardistan og Dschinnistan“).

Den 22. marts 1912, otte dage for sin død, holdt Karl May et succesrigt foredrag i Wien (Sofiensal) for mere end 2000 tilhørere. I dette foredrag forsvarede han sit liv og værk og han propaganderede for den pacifistiske lære af frednobelprisindehaver Bertha von Suttner. Hun skrev i sin nekrolog af Karl May: “ Hvem der har hørt den smukke gamle mand den 22 marts, igennem hele 2 timer, begejsteringsfuld, i de højeste regioner af tankerne stræbende – han har haft den følelse: „At i denne sjæl flammede godhedens ild.“

(Tekst til særfrimærket til Karl Mays 75. dødsdag fra Prof. Dr. Claus Roxin, Universitet München, Forstand for Karl May Selskabet, udgivningsdato 12.02.1987)

Frimærkets motiv: „Winnetou“ en af de hovedpersoner af den store forfatter, fremstillet efter bogindbind „Winnetou 1“ Karl Mays samlede værker bind 7, med venlig tilladelse af Karl May Forlag, Bamberg.

 

 


Set med fremmede øjne: Karl May

Kilde: Flyveblad – Karl May Selskab

 

Han er den strålendste repræsentant af en type digtning, denne tilhører den helt oprindelige, og det kunne man kalde „Digtning som ønskeopfyldelse“.

Hermann Hesse, 1919

En enestående indsats, som uden tvivl er et genifuldt træk.

Carl Zuckmayer, 1929

Karl May er en af de bedste tyske forfattere, og han ville simpelt hen være den bedste, hvis han ikke ville været en fattig og forvirret proletar.

Ernst Bloch, 1929

Den hidtil sidste stormystiker af vores litteratur.

Arno Schmidt, 1955

En elskværdig fjernafhængig, som har drevet en uimodståelig drift i verden ud af Radebeul.

Curd Jürgens, 1955

Jeg er en begejstret tilhænger af Karl May.

Johannes Mario Simmel, 1973

Sådan et naturtalent bliver kun født en gang i hundrede år.

Erich Loest, 1975

Dette idol af min barndoms Winnetou, den stoiske Apache-høvding ud af de Karl May noveller.

Teddy Kollek, 1980

 

Karl May Selskab

Hvor jeg ser store virkninger,
plejer jeg at forudsætte store årsager
(Goethe til Eckermann 21.10.1823).

 

Karl May har været skaberen af Winnetou og Old Shatterhand, af Hadschi Halef Omar og mange andre skikkelser, som siden vores ungdom har boet i vores fantasi. Karl May har også skrevet bøger, hvor det orientalske eller amerikanske kostume kun var dækning: derefter åbner sig et indblik i hans psyke og hans komplicerede liv. Dette liv, som i lang tid var blokeret af legender, blev i de sidste år afgørende opklaret, men samtidig har vi også lært at læse hans bøger mellem linierne og ikke kun som eventyrlige noveller.

Arbejdsområdet af Karl May Selskabet er interpretation af Karl Mays værker og faktumforskning, liv og værk af Karl May og offentliggørelse af svært tilgængelige Karl May litteratur.

I dag ved vi hvem der gemmer sig bag ved det orientalske navn i novellen „I riget af sølv loven“, hvor præcis den historiske og geografiske baggrund af hans bøger er, hvordan han har fundet kilder til sit arbejde, hvilke dybe lag af sin væsen som hans biografi gennemspejles i hans novellenskikkelser og sin handlingsføring. I hans landsbynoveller finder vi hans hjemland igen, i hans helte og skurke det forkastelige af hans liv.

Vi ved også mere over de kraftanstrengelser, med hvilken Karl May fandt tilbage til sit liv efter hans fægselophold og med hvilken anstrengelser han fandt tilbage efter den overvindelse af miserer fra en dårlig betalt trælsomt forfatter arbejde til en strålende forfatter, indtil pludselig på højtiden af hans berømmelse i begyndelsen af vores århundrede et forfalskning fra historien blev opdaget og delvis bagtalede pressekampanger næsten ødelagde ham og hans værk.

I 1969, da Karl May Selskabet blev grundlagt, betragtede den største del af læserne og videnskabet Karl May som en hellers harmløst ungdomsforfatter med en tvivlsom historie. Vægten af hans popularitet (tyske totaloplag over 80 millioner) skubbede ham i et hjørne af en flad „mangeskriver“.

Karl May Selskabet, i dag med cirka 1800 medlemmer i mere end 20 lande – er et af de største litterære selskaber, som har en væsentlig andel i den egentlige opdagelse af Karl May. Men KMS forstår sig ikke kun som en samlingspunkt af forskning, men på samme måde som forening som er fascineret af Karl May og som vil vide mere ham uden at selv til gribe til en skrivemaskinen.

I KMS mødes germanister, jurister, husmødre, forretningsfolk, forfattere, elever, men altid mennesker som er glade over hans værker og den som vil dele glæden og nysgerrighed med andre. Karl May er ikke en forfatter som lade en ligeglade. KMS vender sig ikke til de ligeglade mennesker. KMS overdriver ikke Karl May kulten.

Intet imod Karl May som inspirator af friluftsteater og navngiver for indianerspil. Karl May Selskabet går det mere om fordomsfrie, nøgne og videnskabelige solide, men også amatøragtig, altså liebhaveris beskæftigelse med Karl May, ved den vagne kritisk forstand går hånd i hånd med engagement for den væversøn der har skabt sig og os en egen verden.

KMS har de første årtier af deres beståen udviklet en omfangsrig eftertryk-programm, og har samtidigt skabt en mangfoldigt forum for offentliggørelse over de forskellige aspekter karl Mays, fra hans biografi til værkinterpretation. Den omfang af sekundærlitteratur, som imidlertid meget stor, er til største del fortjenesten af Karl May Selskabet og deres medlemmer.

KMS glæder sig at deres arbejde og den stor i deres selskab forenede interessekreds har inspireret andre forlag, ligeledes at offentliggøre gamle orginaltekster i faksimiletryk.

Medlemmer af KMS har arbejdet med ved Karl May Håndbogen af Kröner Forlag, Karl May Figurenleksikon af Igel-Forlag og ved videregående offentliggørelser over Karl May af andre forlage.

Hvert andet år finder en medlemsforsamling sted på skiftende steder; i turnus af fire år vælger generalforsamlingen bestyrelsen efter statutet.

Det er en selvfølgelighed at hele arbejdet af Karl May Selskabet inkluderer beskæftigelsen i forstanden er ulønnet. Alle medlemsbidrag, gaver og yderlige indtjeninger af selskabet kommer udelukket litterær arbejder af selskabet til gode.

Indsatsen af Karl May Selskabet


Årbog af KMS

Årbogen, som er udkommet siden 1970 i smukke glanslærredinbind med cirka 300 til 400 sider, samler de vigtigste udbytter af Karl May forskningen. På videnskabelig niveau blev siden mange år alle facetter af Karl Mays værker og hans liv bearbejdet, uden at blive esoterisk. Ved siden af essays og udførlig fremstillelse af historisk og litterære baggrund af Karl Mays værk indeholder årbogen også dokumentationer, breve Karl Mays med samtidig og ukendte tekster af forfatteren i orginaltro gengivelse. Det slutter med en litteratur rapport over vigtige bognyheder af året og en rapport over det indre liv af Karl May Selskabet.

 

Meddelelser

Meddelelser af KMS udkommer 4 gange årligt i hæfteformat (A5), og i et omfang af cirka 64 sider. I det bliver berettet om aktuelle forskningsresultater i lang eller kort form, samt materialer som ikke blev offentliggøret i årbogen, men de er vigtige til alle medlemmer. Efter 10 hæfter kommer et detaljeret register, i det bliver vist alle navne og begreber indenfor raporttidsrummet.

 

KMS-nyheder

KMS nyheder (omfang cirka 32 sider per hæfte) udgives sammen med meddelelser 4 gange årligt og i det samme design.

De skal opretholde kontaktplejen hos medlemmerne, de indeholder foreningsnyheder og henviser til andre nyheder, foranstaltninger og udtryk af presseartikler. I en små annoncerdel kan medlemmerne udveksle bogønsker.

 

Særhæfte

De særhæfter behandler omfangsrige enkeltemaer, de på grund af deres slags som ikke er egnet til de aktuelle meddelelser eller årbøger.

Med nummer 88 er udkommet en helfortegnelse med forfatter og sagregister til de første 75 særhæfter.

 

Materialer til Karl May Forskning

Denne serie i bogformat (omfang per bind over 200 sider) lægger vægt på mindre kendte Karl May tekster ud af processernes tid (fx. „Den taknemmelig læser“, 1902) samt andre omfangsrige arbejder over Karl May.

 

Eftertryk

Karl May Selskabet har i deres eftertrykprogrammer, faktisk alle avis-førstoplag af Karl Mays litteratur, disse tekster afviger ofte fra hans senere bogudgaver. Bøgerne blev nøjagtig gentrykt, ny oplagt og dermed bliver det muliggjort, at offentliggøre projekter hvor der undertiden kun er et eksemplar tilovers.

Dertil hører ved siden af noveller som de første 6 bind af den Radebeul/Bamberg udgaver („Igennem ørkenen“ osv.), Winnetou, „Satan og Ischariot“ og ungdomsnoveller som „Skatten i sølvsøen“, „Olieprincen“, „Den blå metusalem“ også „Elskov bogen“, hvilket kun et eksemplar i privathånd har overlevet tiden.

I en tekst- og kommentarbind bliver dermed igen fremstillet en ukendt Karl May. Også dobbelnovellen „Scepter og Hammer“ / „De juvelenør“, fra deres første del der er kun et eksemplar tilbage, som KMS kunne finde frem til, og den bliver også faksimileret.

Alle udgaver indeholder interpretatoriske og biografiske omfangsrige kommentarer, ofte billeder og sidekonkordancer til senere Karl May udgaver.

Alle årbøger, meddelelser fra nummer 52, de fleste særhæfter og nogle titler af materialer og eftertryk er endnu på lager. Prospekter med indhold af årbøgerne og angivelsen af titlerne er også på lager og priser kan medlemmerne hente i vores filialer.

 

Karl May Scenen i Tyskland

fra Erwin Müller

 

Et overblik

Kilde: KMS nyheder 108, juni 1996 – EDB behandling af Engelbert Botschen

Dengang da Karl May, den fantastiske skaber at talløser eksotiske rejsefortællinger og spændende eventyrfortællinger med de udødelige figurer Old Shatterhand og Winnetou, Kara Ben Nemsi og Hadschi Halef Omar, lukkede øjne for altid den 30. marts 1912 i sin villa „Shatterhand“ i den borgerlige haveforby af Dresden Radebeul, kunne ingen ane, at denne varme elskende men samtidig meget smædede forfatter, et menneskealder senere skulle navngiv mange kulturelle institutioner og foranstaltninger, som beskæftige sig med hans liv, hans værk og hans virkning.

 

Begyndelsen og forløber

Efter nogle resultatløse eller snart mislykkede forsøg i den første del af vores århundrede på at samle de talrige tilhængere, venner og læsere af Karl May også organisatorisk i en forening, klub eller forbund; ( de sidste anstrengelser af den slags blev 1944 forbud af Gestapo som statsfjendtlig aktion, eller endte 1949 at den ideologiske barrierer af den opstående DDR), har der været meget roligt om Karl May.

Det blev heller ikke anderledes efter Heinz Stoltes første licentiatafhandling over Karl May i året 1936.

Også de med Karl Mays navn sammenhængende kommercielle succes – millioner af oplag, oparbejdede bogoplag, spektakulær friluftsteater og publikumsvirksom filmatisering, de i 60erene grundlægger Pierre Brices berømmelse, som betydeligste Winnetou fremstiller, kunne ikke dække over at en seriøs videnskabelig opgør med Karl May og sine litterær værker stadigvæk udstod.

Tværtimod Karl May boomen forstærkede kun de i årtier plejede klischeeforestillelser, en brug af halvsandheder, fordomme og rygter, som af medierne blev offentliggjort.

I undergrunden forsøgte en håndfuld engagerede Karl May venner og forskere fra 1963 at virke mod denne trend, og at formidle den interesserede offentlighed efter objektive kriterier at bearbejde et billede af Karl May.

Disse aktiviteter, dens initiativtager og motor var den hamburgske handelsmand Alfred Schneider (1905 – 1987), fører Arbejdsselskabet Karl May Biografi til en følgerig beslutning.

 

Karl May Selskab

Den 22. marts 1969, 57. årsdagen af Karl Mays berømte fredstale i Wien („Empor i riget af edelmennesker“) blev på invitation af Alfred Schneider i vinterhaven Casinovirksomheden i Hannover Karl May Selskabet e.V. grundlagt.

Ud af 14 ansete personer stemmer 11 for grundlæggelsen, vedtager den statut og vælger en bestyrelse. 5 personer har skriftlig utalt sig for indmeldelsen i KMS.

Grundlæggeren af KMS, blandt var der kun et kvinde (kvinder kommer først senere i stor tal i den dominerende Karl May verden), har stillet sig de videregående opgaver og mål i deres foreningsstatut: det nye selskab ville åbne og beskytte det litterære Karl Mays værk, udforske komplet og dokumentere fuldstændig sit liv og værk samt at skaffe forfatteren og sit værk et passende plads i litteraturhistorien.

Efter mere end 25 års beskæftigelse og forskningsarbejde, hvorfra frem for alt de siden 1970 udkommende annaler (årbøger af KMS, Hansa Forlag Hamburg hhv. Husum 1970 ff) leverede et forbavsende og med meget opmærksomhed betragtede vidnesbyrd. Dermed er de opgaver i det væsentligste opfyldt.

KMS er en indskrevet forening, den forfølger udelukkende almennyttige formål til udvikling af videnskab og kultur. Indtil sommeren 1996 hører den cirka 1900 medlemmer af 24 lande i hele verdenen til foreningen. Formand er siden 1971 Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin, højskolelærer i München og en international kendt person i sektor af strafferet.

Ved siden af KMS er der videre med hinanden koopererede institutioner, de ligeledes har navn efter Karl May og deres opgavestilling og arbejde er forpligtet til ham og hans erindring.

 

Karl Mays hus

I Hohenstein Ernstthal står huset som er fredet, hvor Karl May den 25. februar 1842 blev født. Det blev anbragt en erindringstavle på det cirka 300 år gamle væverhus for den berømteste søn af byen. Siden 1985 er der et museum og mindested i byforvaltning, og lederen er Dipl.Historiker Andre Neubert, Dr. Christian Heermann og en videnskabelig råd bistår med rådgivning.

 

Karl May Museum

Det KM Museum i Radebeul består af 2 dele: den folkekundig museum for indianer fra Nordamerika i et blokhus „Villa Børnefed“ (1928 grundlagt med initiativet af Patty Frank) og et biografisk-litterære udstilling i „Villa Shatterhand“ (siden 1985), hvor Karl May boede fra 1895 og hvor han døede den 30. marts 1912.

I foråret 1995 kunne også de 3 vigtigste værelser i den ligeledes beskyttede hus original restaureres: receptionen ( det såkaldte Sascha-Schneider-værelse) i stueetagen samt biblioteket og Karl Mays arbejdsværelse i første etage. Nogle månede sener blev et Klara May værelse indrettet i verandaen, så der nu kun må fremstilles et Karl May dødsværelse. Direktøren af det fra KM stiftelsen underholdende museum er Dipl.Ing. oec. René Wagner, derimod er Dipl.Ing. Hans Grunert kustos af Karl May samlingen.

 

Karl May stiftelsen

KM stiftelsen blev grundlagt 1913 i Radebeul og går tilbage til det sidste testamente af den barnløse forfatter, han havde indsat sin anden kone Klara May (1804-1944) som universalarving under forudsætning, at hans samlede efterladenskab („…all det, hvad jeg har og hvad mine bøger senerne indtjener..“) efter hendes død går til en almennyttig stiftelse, som skulle tjene følgende formål; at yde pengeløse, begavede unge mennesker uddannelseshjælp samt nødlidende forfattere, redaktører og journalister en understøttelse. Ud af denne formue blev for tiden først og fremmest vedligehold og plejet Karl May museet og gravet af ægteparret May på kirkegården i Radebeul.

Efter Tysklands genforening blev stiftelsen ny konstrueret og efter en forændring af statut på en demokratisk basis stillet. Forstandsformand er købmanden Peter Grübner, som bestyrer fungere i personalunion museumsdirektøren René Wagner. FDP politikeren Wolfgang Mischnick er præsident af tilsynsråd, det lige som bestyrelsen vælger en forstand og kontrollerer stiftelsens arbejde.

 

Karl May Forlag

Karl May Forlaget i Bamberg (indtil 1960 i Radebeul) udgiver siden sin grundlæggelse i år 1913 „Karl Mays samlede værker“ i bearbejdet form i de kendte grønguld bøger med farvede indbindsbilleder, fra dem er der indtil nu udgivet 77 bind (open end?). Forlaget har ved siden af også udgivet 33 bind af en omfattende eftertryk af de „Freiburger Førsteudgaver“ fra Fehsenfeld-Forlag, dette har indbragt meget anerkendelse i fagverdenen. Eneste indehaver af forlaget er Lothar Schmid, ham efterfølger i forudsigelig tid hans søn Bernhard i ledelsen. Forlaget ville i den næste tid åbner en filial i den oprindelige virksomhedssted i Radebeul.

 

Historisk-kritiske udgaver af Karl Mays værker

Efter nogle år (og to forlagsskift) udgiver Hermann Wiedenroth og Dr. Hans Wollschläger en edition af Karl Mays værker (historisk-kritiske udgave) i boghuset Bargfeld, der er på 100 bind konciperede og som indeholder der alle videnskabelig litterære krav.

 

Arkiv af Karl May Selskabet

I Bad Segeberg er arkivet af Karl May Selskabet, lederen er Ekkehard Bartsch. Dette indeholder den samlede primær- og sekundærlitteratur, de fremmedsprogede udgaver af Karl May bøger og en omfangsrig samling af relevante presseartikler. Også film og lydudsendelser samt et omfangsrig fotoudvalg tilhører grundfonden af arkivet (men også flere kuriosa ud af afdelingen kommerciel brug).

 

Karl May Arkiv

Karl May arkivet er i Göttingen. Den ejer måske den største samling i verden til temaet „Karl May i film og teater“, og ediert derudover en række „Offentliggørelser af Karl May Arkivet“, hvor der hidtil bliver udbragt ukendte eller udsolgte tekster fra og over Karl May. Denne værdifuld privatinitiativ bliver muliggjort af Michael Petzel, Dr. Jürgen Wehnert og Thomas Winkler.

 

Friluftsteater

Friluftsteatret med Karl May opførelser har i Tyskland et langt tradition, denne rækker tilbage til førkrigstiden. Begyndelsen gjorde byen Rathen i „Sächsische Schweiz“ (1938) og Werder ved Potsdam (1940), derefter fulgte efter anden verdenskrig Bad Segeberg i den holstenske Schweiz (siden 1952) og den sauerlandske by Elspe (siden 1958), hvor Pierre Brice startede på hans succesrig karriere, som populæreste film Winnetou, nogle år senere. Ved siden af blev/ bliver sporadisk eller regelmæssig foranstaltet Karl May spil på andre steder, som økonomisk er et succes.

Men markedsførende er de 3 største spillesteder med mere end hundredetusind tilskuere årlig.

  • Friluftsteater ved Kalkbjerget i Bad Segeberg / arrangør – Kalkberg GmbH
  • Naturteater Elspe i Lennestadt / arrangør – Western Country GmbH
  • Klippeteater Rathen i Kurort Rathen / arrangør – Landesteater Sachsen

 

Karl May foranstaltninger

I de sidste år har forskellige festlige eller folkelige foranstaltninger etableret sig omkring Karl May, dette tiltrækker et specifik publikum.

De aktiviteter som rager mest op er Karl May festivalen i Bad Segeberg, Radebeul eller Berlin (arrangør – Karl May arkivet), Karl May festdag i Lössnitzgrund ved Radebeul (arrangør- byforvaltning), det tidligere bjergfest og i dag Karl May fest i Hohenstein Ernsthal (arrangør – byforvaltning) og karl May ridetur til forskellige mål i Tyskland (initiativtager – Renate Kleucker). Ved siden af det er der mange enkeltforanstaltninger på mange steder, fx udstillinger, foredrag og læseforanstaltninger.

 

Vennekredser og Foreninger

Og til sidst må vi nævne de vennekredse, foreninger og klubber, i denne har mennesker sammensluttet sig med ensartet interesser – Karl May, og de beskæftiger sig med følgende temaer: Karl Mays liv, værker og virkning, amerikanistik, indianistik og orientalistik, Karl May film og teaterstykker, skuespiller i Karl May roller, Karl May komiks, samling af Mayensia osv.

De kendste er de Karl May vennekredsen i Cottbus, Hoyerswerda, Leipzig og Radebeul (delvis blev de allerede til DDR tid grundlagt), Mecalero e.V., nogle små Karl May- og Winnetou klubber, Fanklubber af enkelte skuespiller (fx. Pierre Brice, Lex og Christopher Barker) samt regelmæssige regionale møder fra medlemmer af Karl May selskabet.

Nogle af disse foreninger udgiver (regelmæssig eller sporadisk) publikationer, under denne er „Karl May & CO“ (redaktør Torsten Greis) det attraktivste blad, de udfører foranstaltninger eller er med til de store overregional aktiviteter.

 

Facit

Sammenfattende kan vi sammenligne Karl May Scenen i Tyskland med en mangefarvelig mosaik, i denne hver eneste sten for sig er farvig og spillede i flere farver og vigtig, men altid kun reflektere en delaspekt af det hele.

Først ved sigten på det hele mosaik ser vi fylden og mangigfoltighed af det facettenrig Karl May mytos, de forskellige motiver og drivkraft lade ane et livslangt beskæftigelse med menneske og forfatteren Karl May, og denne fascination er intakt til i dag.

Nach oben scrollen