Prestaties van de KMG

Het K.M.G.-Jaarboek.

Het Jaarboek dat sinds 1970 verschijnt is fraai in linnen gebonden boek, met stofomslag en heeft een omvang van ca. 350 pagina’s. Het bevat de belangrijkste resultaten op het onderzoeksgebied inzake Karl May. Op wetenschappelijk niveau, zonder esoterisch te worden, passeren alle facetten van het werk en het leven van Karl May de revue.

Naast essays en uitvoerige beschrijvingen van de literaire en historische achtergronden van zijn werk, bevat het Jaarboek documentatiemateriaal, briefwisselingen van May met tijdgenoten en tot op heden onbekende teksten van de schrijver in oertekst-uitvoering. Het sluit af met een literatuur bericht over belangrijke nieuwe werken en bericht over de interne gebeurtenissen van de Karl May Gesellschaft.

Medelingenblad.

Het mededelingenblad van de Karl May Gesellschaft – de K.M.G.-Mitteilungen – verschijnt viermaal per jaar op A5 formaat in een omvang van vaak 64 pagina’s.

Daarin worden actuele onderzoeksresultaten in korte of langere vorm weergegeven, alsmede informatie die in het Jaarboek minder op zijn plaats zou zijn, maar die toch voor alle leden toegankelijk gemaakt moet worden.

Na iedere 10 nummers verschijnt een gedetailleerd register, waarin alle namen en begrippen worden weergegeven, die in de periode waarin deze 10 nummers uitkwamen werden gehanteerd.

K.M.G.-Nachrichten.

De K.M.G.-Nachrichten, met een omvang van ca.32 pagina’s per boekje, verschijnt samen met de K.M.G.-Mitteilungen in een gelijke opmaak eveneens vier keer per jaar. Deze berichten onderhouden het contact met de leden, bevatten nieuws, alsmede verwijzingen naar nieuw uitgekomen boeken, en bijeenkomsten. Tevens worden daarin alle media-uitingen betreffende Karl May opgenomen. In een afdeling kleine annonces kunnen leden hun wensen bekend maken ten aanzien van koop/verkoop en ruil van boeken.

Bijzondere Uitgaven.

De van tijd tot tijd gepubliceerde Bijzondere Uitgaven, de zgn. „Sonderhefte“, behandelen omvangrijkere aparte thema’s die naar hun aard niet geschikt zijn voor het Jaarboek, noch voor het K.M.G.mededelingenblad. Nummer 88 van deze „Sonderhefte“ bevat een totaaloverzicht van schrijvers en een zakenregister betreffende de vooraf verschenen 75 nummers.

Reprints.

Practisch alle eerste publicaties in tijdschriften, waarvan de tekst vaak grondig afwijkt van de latere boekuitgaven, heeft de Karl May Gesellschaft in facsimile-druk opnieuw uitgegeven. Daarmee heeft de K.M.G. vaak werk van de auteur weer toegangkelijk gemaakt dat soms slechts met een enkel exemplaar nog behouden gebleven was. Daartoe kunnen romans gerekend worden zoals de eerste zes Fehsenfeld/Radebeul/ amberg delen („Kara ben Nemsi, de Held uit het Avondland“ en de vijf vervolgdelen), alsmede „Winnetou, het Opperhoofd der Apachen“, „De Zonen der Mimbrenjo’s“ en „Old Shatterhand als Detective“. Verder de diverse jeugdverhalen zoals b.v. „De Schat in het Zilvermeer“, „De Petroleumkoning“ en „De Pimpelpaarse Methusalem“, alsmede „Das Buch der Liebe“ dat slechts met één exemplaar, dat in privébezit was, de tand des tijds had weerstaan. In dit laatste geval werd dit ten doop gehouden, door middel van tekst en begeleidend commentaar, als ware het een onbekend Karl May boek.

Ook de roman in twee delen, „De wraak van den Khedive“ en „De schat van den Maharadja“, van het eerste deel daarvan bestond nog slecht één exemplaar in tijdschrift-vorm, kon door de K.M.G. kon worden opgespoord en werd in facsimile-druk uitgegeven.

Alle reprint-uitgaven bevatten uitgebreide interpretaties van de inhoud en biografische aanwijzingen ter verduidelijking, vaak zijn zij geïllustreerd en voorzien van register met betrekking tot latere Karl May uitgaven. Alle Jaarboeken, de mededelingen vanaf nummer 52, de meeste „Sonderhefte“, enige titels van de „Materialien“ alsmede van de Reprints zijn nog leverbaar. Prospecti met een inhoudsopgave van de Jaarboekenen een opgave van de overige nog leverbare titels, met de corresponderende prijzen, zijn voor leden van de Karl May Gesellschaft verkrijgbaar op het kantoor.

Nach oben scrollen